Trestní podněty na organizovaný zločin státních zaměstnanců v roce 2016 při páchání zločinů dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku

Trestní podněty lékařů, odborníků a poškozených a soudních znalců od roku 2009 do roku 2016  na jednání OSZ a OS Prostějov a následně OSZ a OS Praha 3 najdete a http://soudniznalec.blogspot.cz/ 


Trestní podnět ze dne 22.10.2016 najdete na http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.cz/2016/10/ministerstvo-spravedlnosti-nejvyssi.html