Policie, GIBS, ÚOOZ a PP P ČR nebo dobře organizovaný zločin?


xx

Název žádosti :Re: žádost ze dne 5.12.2016 o informace dle zákon a o informacích č. 106/1999 Sb. 
Číslo evidenční :72491/2016
Identifikátor SS :
Datum evidence :12.12.2016 07:04:12
Přijato od :dusan.dvorak@konopijelek.cz 

Vaše podani 72491/2016 bylo přijato dne 12.12.2016 07:04:12 k dalšimu zpracováni.

 
  


From: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
To: <podatelna@osoud.pha3.justice.cz>, <epodatelna.policie@pcr.cz>
Cc: <urad@exekuceliberec.cz>
Date: Sun, 11 Dec 2016 14:41:07 +0100
Subject: Re: žádost ze dne 5.12.2016 o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb. Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a na vědomí exekutorskému úřadu s douškou na závěr
Děkuji za vaše sdělení a táži se soudu a policie, zda nejde o podvod, poškozování cizích práv, zneužití pravomoci, útisk atd

Exekuci 135 tisíc Kč vůči Ateliéru ALF,z.s. Obvodní soud pro Prahu 3 vydal v roce 2015 na devět telefonních čísel za údajně dluhy Ateliéru ALF,z.s. za rok 2009, přičemž taková telefonní čísla jsme nikdy neměli a vedli s O2 o tomto úspěšný spor. 

Dokládám níže, že O2 mne v roce 2012 písemně ubezpečuje, že Ateliér ALF,zs. nemá žádnou pohledávku či závazek

Podání k exekuci O2 Telekomunikačnímu úřadu  je z roku 2015 poté, co jsem O2 v roce 2014 informoval o možných škodách za předchozí vedení Ateliér ALF, z.s., které za vydatné pomoci policie, státního zastupitelství a soudu na  Praze 3 rozkradli, co mohli, a žádal jsem O2 specifikovat, zda mají a jak vysoké škody vázané na společnost Ateliér ALF,  ale nevyjádřili se a pak dají ti podvodníci exekuční návrh a soud nás ani neinformuje a rovnou nás odsoudíte? Opět justičně exekutivní kartel, jako vždy od roku 2010? 

Žádám zcela jednoznačně doložit: 
1) Kdy zaslal O2, soud či telekomunikační úřad výzvu naší společnosti k předmětné kauze- zašlete kopii
2) Co máme exekutorovi doložit, aby kauzu zastavil, když soud naši společnost opětovně poškodil - není to už od roku 2012 organizovaný zločin? 
3) Zašlete kopie důkazů, kterými soudu telekomunikační úřad doložil pravdivost slov, že daná telefonní čísla patřila společnosti Ateliér ALF,z.s, přičemž pokud takový dokument existuje, ihned ho předejte policii pro podvod!
Děkuji

Dušan Dvořák, nar. 12,1.1962, 79855 Ospělov 6


Dne 5. prosince 2016 23:06 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):
Obvodní soud pro Prahu 3 
č.j. 36 EXE 3728 dne 15.10.2015 

Exekutorský Úřad Liberec
 č.j. 131 EX 8674/15-31 dne 1.12.2016Věc: žádost ze dne 5.12.2016 o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb. Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a na vědomí exekutorskému úřadu s douškou na závěr


K žádosti: Na transparentním bankovním účtu nevládní organizace Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 u Raifeisenbank,a.s. číslo účtu 4261244001/5500 je od 2.12.2016 uvedena exekuce pro nehrazení služeb (telefonních poplatků?) společnosti 0 2 Czech Republic a.s.,IČ 601 93 336 ve výši 134 570,68 Kč – viz níže (Exekuční příkaz obdržený dnes ze dne 1.12.2016 uvádícelkovou pohledávku ve výši 131 308, 13 Kč)AKTUÁLNÍ BLOKACE NA ÚČTU - STÁTNÍ BLOKACE
DATUM
ÚČEL
ČÁSTKA
02.12.2016501, 2.12.2016, Exekutorský úřad Liberec, 22680101
č.j. 131 EX 8674/15 -- 31, a935721
134 570,68
CELKEM
134 570,68 


Sdělte tyto informace

1. jak konkrétně bylo označeno u OS pro Prahu 3 řízení o předmětné žalobě na Ateliér ALF,z.s. předcházející rozhodnutí OS Praha 3 č.j. 36 EXE 3728 dne 15.10.2015 – tzn. pod jakým číslem jednacím a od kdy bylo řízení vedeno a kdy bylo o žalobě soudem rozhodnuto a kdo konkrétně Ateliér ALF,z.s. zastupoval a kdy a kam byla soudem zaslána informace k tomuto soudnímu řízení, že Ateliér ALF,z.s. je společností 02 žalován.

2. jaké konkrétní období nehrazení plateb společnosti O 2 bylo soudem uznáno k exekuci, že společnost Ateliér ALF,z.s. nehradila její služby - od kdy dokdy a za co konkrétně, zašlete na sídlo Ateliér ALF,z.s. kopii rozsudku soudu.

3. Sdělte, jaké další žaloby eviduje OS Praha 3 proti společnosti Ateliér ALF,z.s., resp. jejím kriminálně jednajícím statutárním orgánům a dozorčímu radovi v letech 2011 – 2012 mj. zneužívajícím funkce při správě svěřeného majetku a poškozující podvody, útiskem, pomluvami a krádežemi cizí práva atd., se kterými Policie ČR, OS i OSZ Praha 3, MSZ a VSZ v Praze na páchání trestné činnosti dosud vždy vydatně spolupracovala(minimálně pak u OS Praha 3 soudkyně JUDr. Markéta Písaříková), než je výše uvedená žaloba společnosti 0 2 a nám dosud známé žaloby u OS Praha 3 na Ateliér ALF,z.s., kde jsme dosud vždy za tyto podvodníky a zloděje uhradili jimi vědomě způsobené škody v exekucích, což nadále odmítáme. Víme o těchto žalobách vedených u OS Praha 3: č.j18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/2012, 23 C 136/2013 21 C 317/2013,

Děkuji a jsem s pozdravem

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6


Sdělení exekutorskému úřadu:
Ateliér ALF,z.s., je v letech 2011 – 2012 fyzickými a právnickými osobami včetně státních orgánů řádně vytunelovaná nevládní organizace, kam na výše uvedený zablokovaný účet chodí pravidelně podpora ve výši 1000 Kč/měsíčně od Nadačního fondu Anima, což můžete ověřit. Jiný účet a majetky (než pohledávky) Ateliér ALF, z.s. nemá a tak bude vaše exekuce splácena po dobu 134 měsíců, pokud je tento příjem od Nadačního fondu pro exekuci legální a Nadační fond s podporou exekutorskému úřadu spíše neskoncuje.

Možná větší vymahatelnost exekuce zajistíte tím, když budete s advokátem exekuci vymáhat po zakladatelích společnosti miliardáře Karla Janečka Kanebos, s.r.o, kterou pachatelé z Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, Praha 3, jíž byl Ateliér ALF,z.s. zřizovatelem s právem hospodaření, po vytunelování a opuštění společnosti Ateliér ALF,z.s. v rámci projektu Bohemp (13.4.2012) společně založili a bohatá ex předsedkyně Ateliér ALF,z.s. Jan Marie Bém byla také jednatelkou Kanebos, s.r.o.

Tihle šikulové z Ateliér ALF,z.s. z Edukativní konopné kliniky Karlu Janečkovi v letech 2013 - 2015 zpronevěřili 15 milionů korun a ještě jim dal za tu snahu 2 miliony odstupné (zakladateli Kanebos,s.r.o. a v letech 2010 – 2012 dozorčí rada Ateliéru ALF,z.s. Jaroslav Kabilka - organizátor tunelu na Edukativní konopnou kliniku), takže možná kdyby se šlo touto cestou, byla by exekuce dobytná a společnost 0 2 mohla dát grant na dobré účely. Pokud vás to zajímá, archiv tunelování Ateliér ALF,z.s. včetně mojí výzvy 02 z dubna 2014, zda u něj nemá Ateliér ALF,z.s. nějakou pohledávku, že byly Ateliér ALF,z.s. způsobeny různým subjektům nemalé škody (ze strany 0 2 nereagováno) vám rádi ke konstruktivnímu řízení zašleme.