Dne 6.10.2017 byl vedoucím výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Mgr. Dušanem Dvořákem pod č.j. KRPM– 106813-12/ČJ – 2017- 141215 podrobně popsán 7 let nešetřený trestní podnět k organizované zločinecké skupině soudců a státních zástupců

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻Trestní podněty zřizovatelů Edukativní konopné kliniky od roku 2010 jsou uvedeny na titulní straně ZDE  Z podání vysvětlení de 6.10.2017 č.j. KRPM – 106813-12/ČJ – 2017- 141215: Trestní podněty zřizovatelů Edukativní konopné kliniky jsou uvedeny na  http://pravnistat.blogspot.cz  


Kárné podněty na kartel justice s exekutivou na http://ustavnisoud.blogspot.cz , resp. na http://bolsevici.blogspot.cz Porušení práva Společenství doloženo na http://european-cannabis.blogspot.cz  Odmítavá rozhodnutí ministra spravedlnosti šetřit porušení zákona doložena na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.cz
xx
x
xx
xxx
xxxx
xxxxx