Měření THC v konopí policií v hrubém rozporu se zákonem s vědomím okresního, krajského, nejvyššího a ústavního soudu (doložitelně od) od 20.5.2004 + záhadné 90% úbytky zkonfiskovaného majetkuÚvodem: Protokoly ze všech šesti konfiskací a domovních prohlídek v Ospělově od 18. 8. 2009 - 3. 9. 2015 a množství zabaveného majetku najdete na http://konfiskace.blogspot.com/   Stížnosti na záhadné až 90% úbytky zkonfiskovaného majetku a tragické dopady na občany s následky smrti sdělené i soudním znalcem všem OČTŘ nejen v Prostějově na http://octr-prostejov.blogspot.com/
  1. První policejní měření konopí na obsah THC od laboratoře OKTE Frýdek Místek (údajně) z výzkumnické farmy v Ospělově dne 14. 8. 2009 z naprosto neidentifikovatelného vzorku necelých 1, 2 gramů z naprosto neidentifikovatelného 20 gramového vrcholíku v důkazu 2 uvedených 2,5  metrových rostlin zaslaného údajně prostějovskou policií k měření dne 13. 8. 2009 je doloženo ZDE
  2. Důkaz, že teprve dne 14. 8. 2009 prostějovská policie označuje vzorek nalezený údajně za zahradou v Ospělově a v rozhodnutí píše, že vzorek teprve pošle na analýzu, viz ZDE
  3. Důkaz, že prostějovská policie dne 13. 8. 2009 věděla, že majitel farmy vede stránky www.konopijelek.cz (se studiemi, recepturami, odborným CV  majitele farmy a vedoucího výzkumu, aktualitami s oznámením, že 13. 7. 2009 první lékař doporučil písemně nemocnému s PCH konopí z výzkumu Konopí je lék, že 28. 9. 2009 bude v Praze na Žižkově otevřena Konopná apatyka královny koloběžky první, že od 10. 10. 2009 bude pořádáno odborné turné Konopí je lék po univerzitách  (Olga Ivsin - USA, Lumír Hanuš - Izrael, Rick Simson -Kanada, Praha: Edukativní konopná klinika, Lékařský dům, kino Blaník, Olomouc: aula FF UP a Divadlo Hudby), je doložen ZDE  
  4. Dne 12. 8. 2009 prostějovský, resp. konický policista Václav Vévoda (právě na mateřské dovolené, jak uvedl soudu dne 13.7.2010 v hlavním líčení obžaloby za první konfiskaci  u OS Prostějov č. j. 2T 104/2010), viz níže foto policisty Vévody z třetí konfiskace v roce 2011 v ilustrativním obrázku Olomouckého večerníku, píše první zprávu o farmě v Ospělově. Doloženo ZDE   
  5. Důkaz, že Krajské státní zastupitelství v Brně den před první konfiskací dne 17. 8. 2009 uvedlo, že se nejedná o trestný čin, když ve stížnosti na OSZ Prostějov na odložení trestního podnětu policii (viz bod 6) bylo uvedeno, aby policie omylem nezkosila konopí v Ospělově, najdete ZDE 
  6. Důkaz o odložení všech trestních či přestupkových podnětů prostějovskou policií od roku 2009 – 2012 najdete ZDE   (dne 19. 4. 2009 byla policie šetřící v Ospělově rozřezání pneumatik automobilu manželů Dvořákových informována o pěstování konopí a žádána o případnou spolupráci, aby nedošlo ke konfiskaci) Důkaz, že od roku 2009 – do roku 2015 s vědomím všech odpovědných úřadů starostové střediskové obce Ludmírov v rozporu s přestupkovým (vydávání nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení) a možná i trestním právem (útisk, poškozování cizích práv atd.) zakazují členům výzkumu Konopí je lék vstup do obecní kaple v Ospělově k uctění památky mučených či umučených členů výzkumu, najdete na http://ludmirov.blogspot.com/
  7. Důkaz, že v době, kdy měla policie dle nařízení vlády č. 455/2009 Sb. dle přílohy 1. A. 1. měřit obsah THC v konopí z celého objemu rostliny konopí včetně kořene, jak určovalo trestní právo, nebo alespoň z celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíků, jak určovalo správní právo v zákoně o návykových látkách, policie Dušana Dvořáka obvinila (11. 1. 2010) a následně obžalovala (21. 4. 2010) a justice následně odsoudila (27. 10. 2010- obecní soud/9. 3. 2011- odvolací soud/27. 10. 2011 – dovolací soud, 13. 4. 2012 odmítnuta ústavní stížnost), když policie měřila z téměř 800 zkonfiskovaných rostlin obsah THC z necelých 2 gramů neidentifikovatelného a nepřezkoumatelného vzorku, což najdete ZDE  v obžalobě nebo ZDE v obvinění 
  8. Důkaz doložený znalci, že výsledky takovéhoto policejního měření obsahu THC jsou zcela a naprosto odlišně, zejména velmi podrobný znalecký posudek číslo 3 na http://univerzita-palackeho.blogspot.com/
  9. Trestní podněty byly v letech 2009 -2015  vždy odloženy, nebo zakázány šetřit, a to bez odůvodnění. Na obsáhlý trestní podnět tragických důsledků šesté konfiskace dne 3. 9. 2015 dokládající včetně videa na You Tube s názvem Onkologičtí kriminálníci s výpovědí onkologicky nemocných dne 2. 9. 2015 a důkazy naplnění skutkových podstat trestného činu dle § 149 i ve čtvrtém odstavci § 401 v řadě ustanovení dne 22. 10. 2015 Policie ČR pod č. j. KRPM- 113600-8/ČJ-2015-140516 bez jediného slova odůvodnění a vyvrácení důkazů uvedla obligatorní odpověď policie „Kvalifikovaným posouzením … nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení“ . Totéž uvedl státní zástupce OSZ Prostějov I. Č., který konfiskaci opětovně nařídil, a to dne 14. 10. 2015 pod č.j. ZN 1946/2015-10. Důkaz najdete ZDE