Vědomě nezákonné rozhodnutí Policie ČR dne 31.1.2013 asociaci Open Royal Academy k měření obsahu THC v konopí v souladu se zákonem a nadřazenou unijní normou (metodou měření) a zákonem o NL (definicí konopí povoleného pěstovat - celá nadzemní část rostliny včetně kvetoucích a plodonosných vrcholíků)

Odlišné justiční a exekutivní rozhodnutí předsedy NS ČR a Prokurátora ČR (dnes nejvyššího státního zástupce NSZ ČR) najdete níže. Předsedům vlády (viz http://predseda-vlady.blogspot.com/), ministrům vnitra (viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/a ministr spravedlnosti (viz http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/) na tuto okatou korupci a kartel v rozporu se zákonem pouze zírají a svými činy podporují zločiny stejně jako ministr zdravotnictví (viz . Zákon se změnil v hajzlpapír. Kila neskutečných policejních blitků akcepotvaných však zkorumpovanými zástupci exekutivy, zákonnosti a justíce v nejvyšších patrech moci najdete na  http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/Již ne tak drze, dementně a estébácky sebejisté rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu ČR z dubna 2016 (analogicky rozhodl Prokurátor ČR, viz http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/), kdy uvedl, že se dle zákona neví, jak se má při měření účinných látek čerstvého konopí na poli a v sušině postupovat a neexistuje judikatura na určení definice vzorku k měření a období měření (proč odmítat použití nadřazenou metodickou unijní normu, když je pěstování povoleno od vstupu do EU bez povolení do 100m2/osobu?). Souhrnně řečeno děsivé sdělení zástupce justice a trestní exekutivy, že odlišné postupy měření policie v různých krajích nemají sjednocující zákonnou normu ponechají jen tak, mrazí. Čili, policie si může dělat, co chce v rozporu se zákonem. Justice a dokonce i Nejvyšší, Ústavní a Evropský soud kriminálně jednající policii a zastupitelství v spáchaných zločinech podrží jako zákonně jednající, když je na důkazech doloženo, že jedná v naprostém rozporu se elementárním soucitem, zákonem a ústavním pořádkem a předsedové Nejvyššího a Ústavního soudu ČR a ministři spravedlnosti a nejvyšší státní zástupci se chovají jako mentálně postižené osoby bez výuky českého jazyka a porozumění textu a bez odůvodnění odmítají prošetřit spáchané zločiny a odůvodňovat svá rozhodnutí a vydávat informace, odkdy je konopí prekurzor! Organizovaný zločin estébáků, podnikatelů a státem placených bílých límečků za peníze občanů ?§!, viz http://nejvyssi-soud.blogspot.com/